söndag, december 09, 2007

Om en sliten åsiktsfras

Popjournalistik är i många avseenden outhärdlig som konstform. Några av orsakerna är att den är ängsligt ironiskt, räddhågset refererande samt krystat sammanfattande. Dessa drag är dock så allmänna att de ofta inte möjliga att definiera, utan måste utläsas mellan raderna. Men det finns ett konkret exempel som blottlägger varför jag inte står ut med popjournalistiken. Exemplet lyder: "Detta kan vara...".

Inga kommentarer: