fredag, september 05, 2008

Om förtroendet för den förda politiken

Göran Hägglund med vänner har nu anslagit en miljard till de svenska landsting som lyckas korta vårdköerna. De landsting som förtvivlat kämpar med i tur och ordning arbetslöshet, avfolkning och sinande skattemedel att vårda invånanrna för, är följaktligen sig själva att skylla. Och plötsligt drabbades jag av en kärleksfull lust att sjunga följande nattvisa för socialministern.

The kind people
Have a wonderful dream
Göran on the guillotine

Cause people like you
Make me feel so tired
When will you die?

When will you die?
When will you die?
When will you die?
When will you die?

Inga kommentarer: