fredag, oktober 24, 2008

Om den stående djupdykningen i mediautbudet

Spanarna i P1 - det förhatliga akutalitetsprogrammet utan försonande drag - fyller i dagarna 20 år. Till detta faktum önskar jag parafrasera filosofen Bengt Brülde, mest känd som moraldomare i Christer i P3:

"Menar man verkligen att det man erbjuder har kvalitet bara för att lyssnarna är nöjda?"

Inga kommentarer: