söndag, december 21, 2008

Om ett motbjudande förslag

Göteborgsposten verkar stundom göra anspråk på att lyfta blicken mot horisonten och vara en riktig Tidning. Men gång på gång påminns jag om varför det inte förhåller sig så. Ja, kanske beror det på att jag läser sporten. - Heja Blåvitt, bu för stockholmsjävlarna som bara vandaliserar och slåss. Men också eftersom jag läser ekonomisidorna. - Heja Volvo, bu för tyskjävlarna och jänkarna som stjäl våra jobb.

Och nu vill GP (tillsammans med stadsbyggnadskontoret) bygga bort prostitutionen från gamla goa Fiskekyrkan. - Ack, vår stad har blivit så smutsig, skriver hejaklacksjournalisten. Det är bättre i Haga, där är alla vita, rena och rika, så som det ska det vara. Någon smuts vill vi inte ha här i centrum. Vi är faktiskt Sveriges framsida!

För länge sedan läste jag en artikel som sade att alla städer har två sidor, dels utsiktsplatserna som retuscheras för vykort, dels gränderna som luktar piss. Och eftersom ett bortbyggande av prostitutionen ter sig ganska utsiktslöst, ser jag hellre att den blir kvar på Rosenlund, än att den flyttar till någon annan, mer ljusskygg plats. Dessutom tycker jag att privilegierade innerstadsgöteborgare faktiskt förtjänar att se precis hur smutsigt, äckligt och orättvist livet kan vara. Det kanske tillochmed kan leda till något bra, exempelvis något som säger att allting inte kan köpas för pengar. Och om det inte leder dit, så lever jag hellre i staden som luktar piss, än i den som inte finns.

1 kommentar:

IngoKajMatz sa...

Bygga bort problemet är alltid populärt. (Nästan) samma sak gjordes i Örebro där en nedgången stadsdel rustades upp och sedan visade statistiken vilken fantastisk utveckling stadsdelen haft! Wow... Tills man tänker efter åtminstone en halv sekund och inser att "problemet", som människorna kallas, istället flyttat(s) till en ännu mer segregerad stadsdel.
FInns massor med liknande exempel. Bygga bort prositutionen... Ja jävlar.