måndag, december 15, 2008

Om föräldraskap

Det är dags för sträckning och åtstramning i leden. Förfallet i samhället har pågått sedan syndafloden och nu får det helt enkelt vara nog. Därför har jag tagit på mig rollen som Moralens Väktare.

Personen som kommer vara föremål för min stränga uppfostran heter Tant A. Hon tycker sig behöva mer struktur och mindre H&M-kataloger från våren 2007 i sitt liv och i sin lägenhet. Därför har vi (jag) utarbetat en rad förhållningsorder som hon oavlåtligen måste följa. Detta innebär bland annat fruktsallad istället för snabbkaffe, cykel istället för spårvagn, studier istället för ångestsurfande och tvättid istället för tisdagsöl.

Tyvärr har vi (jag) inte utarbetat något trovärdigt sanktionssystem vid eventuella regelbrott. Min förhoppning är istället att ett brott mot förhållningsreglerna är så intimt förknippat med skam och vanära att reglerna i sig innebär ett direkt incitament att följa dem. Tant A hävdar dessutom att beteendestudier låtit påskina att ju fler man berättar för om sitt nya liv, desto större är sannolikheten att man faktiskt äter fruktsallad/motionerar mera/studerar flitigare/håller sina tvättider. Därför sprider jag, Moralens Väktare, härmed detta budskap. - Och det med odelad glädje.

Vi får se hur det går. Nu ska jag äta godis.

2 kommentarer:

Kristina sa...

Foucault tipsar; få henne att känna sig övervakad också i din frånvaro.

"Gör fången ständigt medveten om att man kan se honom. Tack vare att han är medveten om det fungerar makten automatiskt. Övervakningen blir permanent till sin verkan, även om den i sin handling är diskontinuerlig, makten blir så fullkomlig att den inte behöver utövas. Från den synpunkten är det på en gång för mycket och för lite sagt att systemet fungerar genom att fången ständigt iakttas av en övervakare: för lite, ty huvudsaken är att han vet sig vara övervakad, för mycket, ty han behöver inte vara det i verkligheten."

Anders sa...

Strålande! Och helt i linje med ett citat som jag nyligen kom över i en bok som behandlade det sexiga temat Utvärdering i offentlig förvaltning.

"If you know that someone is watching your silhouette, you're highly likely to end up watching your own shadaow".