lördag, december 11, 2010

Om ett exempel på vanvettig vänsterretorik

Eva-Lotta Hultén kritiserar i dagens GP (11/12 2010) RUT-avdraget eftersom det har inneburit en försämring av villkoren för dem som står utanför arbetsmarknaden. "Papperslösa flyktingar som saknar språkkunskaper utnyttjas hänsynslöst", skriver hon. Jag är inte heller någon förespråkare av RUT och ROT, det finns bättre sätt att fördela offentliga medel på. Men att beskylla RUT-avdraget för att papperslösa människor är utsatta är något slags världsrekord i missriktad konsekventialism. Vi kan inte utforma samhället efter vilka goda konsekvenser reformer eventuellt får, utan snarare enas om principer som inte får trampas på. Att ge papperslösa flyktingar uppehållstillstånd och chans till en dräglig tillvaro är en sådan princip. Att avskaffa RUT-avdraget är det inte.

Inga kommentarer: