tisdag, februari 01, 2011

Om kvinnors och mäns rättigheter framför kameranBåde män och kvinnor viker ut sig i glossiga månadsmagasin. Dessa utvik tenderar dock att bedrivas på ojämlika villkor. Män tittar stint in i kameran och blir därmed jämlik med betraktaren. Kvinnor åmar sig på olika vis inför kameran och blir därmed till ett objekt för samma betraktare. Detta har jag skrivit om tidigare, läs (här) eller titta helt enkelt på bilderna här ovan.

Linus Fremin har uppmärksammat samma fenomen. I dag skriver han på sin blogg att lösningen på problemet är att även män bör göras till sexobjekt när de viker ut sig. Fremin menar att detta är en feministisk strategi; män blir ju i så fall lika utsatta som kvinnor. Hans argument är att samhället ändå inte kommer att bli mindre sexualiserat, så då får män finna sig i att bli lika vidrigt behandlade som kvinnor.

Jag håller verkligen inte med. En feministisk strategi borde snarare syfta till att göra kvinnor till aktiva subjekt framför kameran, inte att göra män till maktlösa objekt.

Jag håller med Fremin om att vi lever i ett sexualiserat samhälle. Det är dock inte nödvändigtvis ett problem i sig. Sexualisering blir till ett problem först när människor är maktlösa. Att vara ett objekt är att vara maktlös, för då är du bara till för att behaga någon annan. Att vara ett objekt är alltså per definition något dåligt. Linus Fremin verkar alltjämt tycka att objektifiering är något önskvärt.

Västvärlden har 200 år av kamp för demokratiska rättigheter bakom sig. Målet har varit och är fortfarande att befria människor från förtryck. Fremin anser emellertid att vi nu ska överge denna strävan. Helst plötsligt ska vi inte kämpa för kvinnors rättigheter. I stället ska vi beröva män deras rättigheter. Resonemanget verkar lyda att det då åtminstone blir lika dåligt för alla. Fokus borde emellertid vara att lyfta och frigöra kvinnor, och det kan man göra utan att sänka och förtrycka män.

Linus Fremin får gärna kalla sin strategi för feministisk. Själv bedömer jag hans strategi som både pessimistisk och felaktig. Hans resonemang säger att vi lika gärna kan ge upp och göra oss till maktlösa objekt allihop; vad vi än gör så kommer ingenting att bli bättre. Men mycket har blivit bättre. Annars hade kvinnor inte haft rätt till utbildning, annars hade kvinnor inte haft rösträtt, annars hade kvinnor inte kunnat försörja sig själva. Därmed inte sagt att vårt samhälle är jämställt. Det är det inte. Mycket arbete återstår och vägen framåt kommer inte att vara spikrak.

En sak står emellertid klar: I vår strävan för ett mer jämställt samhälle ska ingen berövas sin rätt till att vara ett subjekt; inga kvinnor, inga män; inte framför kameran, inte på dansgolvet, inte i sängen. Att kvinnor behandlas som maktlösa objekt i utvikningsmedia är inget argument för att män ska bli behandlade på samma sätt. I stället bör vi kämpa för allas rätt till att vara subjekt; subjekt som själva kan bestämma över sina liv.

---------------------------------

Uppdatering: Linus Fremin bemöter mina invändningar i kommetarsfältet till sin blogg. Han anser att jag tar i när jag påstår att han vill frånta människor deras rättigheter. På den punkten måste jag ge Fremin rätt; han påstår inte att han vill frånta människor deras rättigheter. Det är en alldeles för kategorisk formulering av mig. Jag vidhåller emellertid att hans förslag innebär att ändamålet (jämställdhet) helgar medlen (mer objektifiering). Sett utifrån människors rättigheter och det framtida samhälle som jag gissar att både jag och Fremin vill ha, så menar jag att den vägen är problematisk.

Att göra män till sexobjekt i större utsträckning ser Fremin som en parallell strategi till att i grunden förändra synen vi har på sexualitet och könsroller. Han poängterar också vikten av att samtidigt stärka kvinnans position. Jag håller verkligen med om att föreställningar om exempelvis maskulinitet och mansideal bör problematiseras, men i det här fallet ser jag hellre att större fokus läggs på att stärka kvinnans position, inte att försvaga mannens dito.

Avslutningsvis kan sägas att detta är en övning i att hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt. Det ena behöver självfallet inte utesluta det andra. Därför tycker jag att Fremins inlägg är välkommet; det belyser en viktig fråga. Avsikten med mitt eget inlägg är så klart att problematisera jämställdhetssträvanden, inte att motarbeta dem.

1 kommentar:

Zettermark sa...

Bra skrivet! Det är inte alla som inser skillnaden mellan sexualiserade bilder: att vara enbart ett objekt för andras lust eller att vara ett sexigt subjekt är väldigt olika saker.